Samen op zoek naar oplossingen…

In het veenweidegebied van gemeente Zuidplas, tussen Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en de A20, wordt de grond natter omdat de bodem daalt en het waterpeil gelijk blijft. Dat laatste heeft het Waterschap moeten besluiten omdat verder aanpassen van het peil aan de bodemdaling technisch en financieel niet langer kan.

De gemeente Zuidplas, hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland willen bedrijven en bewoners ondersteunen in aanpassingen in het landgebruik dat hierdoor nodig is op korte en langere termijn. Op deze website vindt u algemene informatie over het gebied, voorbeelden van andere gebieden en informatie over activiteiten en projecten in de Zuidplaspolder die bijdragen aan aanpassingen van grondgebruik aan geringere drooglegging.

Uw gebiedsadviseur

Merel Heike

Gebiedsadviseur

06-40754123

mheijke@clm.nl

Colofon

De gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard hebben ons, Wim Dijkman en Merel Heijke van CLM Onderzoek en Advies, als gebiedsadviseurs aangesteld om de grondeigenaren in het gebied te faciliteren in de transitie naar een ander grondgebruik. Wij zijn onafhankelijk en staan los van de overheden en gebied. Wij rapporteren conclusies van gesprekken individueel terug (die blijven vertrouwelijk). Op gebiedsniveau is de samenvatting van de gesprekken openbaar.

Update najaar 2021: tot onze grote droefenis overleed de heer Dijkman op 1 oktober 2021 zeer plotseling. Merel Heijke blijft uw gebiedsadviseur.