Colofon

De gemeente Zuidplas, provincie Zuid-Holland en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard hebben ons, Wim Dijkman en Merel Heijke van CLM Onderzoek en Advies, als gebiedsadviseurs aangesteld om de grondeigenaren in het gebied te faciliteren in de transitie naar een ander grondgebruik. Wij zijn onafhankelijk en staan los van de overheden en gebied. Wij rapporteren conclusies van gesprekken individueel terug (die blijven vertrouwelijk). Op gebiedsniveau is de samenvatting van de gesprekken openbaar. 

Update najaar 2021: tot onze grote droefenis overleed de heer Dijkman op 1 oktober 2021 zeer plotseling. Merel Heijke blijft uw gebiedsadviseur.